Obec Sluštice
Obec Sluštice
Svatojakubská pouť ve Slušticích: 26. - 28. 7. 2024
 
Informace pro občany k zahájení sezónního svozu bioodpadu v roce 2024, od 11. dubna 2024

O obecním úřadě

V případě, že potřebujete vyřídit jakoukoliv neodkladnou záležitost, prosíme, kontaktujte nás předem telefonicky na mobilním čísle 724 167 147 nebo emailem obecslustice@obecslustice.cz.

Veškeré platby (za známky na popelnice, úhradu nájemného za hrobové místa, vodné/stočné a další poplatky) lze uhradit buď hotově do pokladny, platební kartou přes platební termínal v kanceláři úřadu nebo po vzájemné domluvě bezhotovostně převodem na bankovní účet obce číslo 11028201/0100.

Telefonní a emailové kontakty:

Úřední hodiny pro občany

 • Pondělí:    8:00 - 12:00   a   13:00 - 16:00
 • Středa:     8:00 - 12:00   a   16:00 - 19:00

V těchto úředních dnech a úředních hodinách se na obecním úřadě vyřizuje:

 • podatelna (příjem žádostí, pomoc s jejich formulací
 • přihlášení k trvalému pobytu, rušení adresy trvalého pobytu
 • přidělení popisného čísla k novostavbě RD
 • úhrada místních poplatků (komunální odpad, hřbitov, vodné/stočné)
 • ověřování podpisů a listin (vidimace/legalizace)
 • výpisy ze systému CzechPOINT

Úřední hodiny starosty

 • Pondělí: 09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
 • Středa:  09:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00
   
 • Mimo uvedené úřední hodiny je možné vyřizovat Vaše záležitosti kdykoli po telefonické nebo osobní domluvě.

Organizační struktura Obecního úřadu Sluštice:

 • Starosta obce:   Jaroslav Pavlíček
 • Místostarosta:   Michal Devín
 • Referentka OÚ:  Michaela Synková Maladiová

Agendy Obecního úřadu Sluštice:

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
1
29 30 31 1 2 3 4

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace k poplatkům
za komunální o
dpad

Poplatky za svoz odpadu

Sběrné místo
tříděného odpadu

Naleznete vedle budovy
obecního úřadu, je dostupné denně.
V tyto dny a hodiny vč. obsluhy
pověřeným pracovníkem:
PONDĚLÍ:  16:00 – 18:00

STŘEDA:   16:00 – 18:00
SOBOTA:   09:00 – 11:00

Územní plán obce - hlavní výkres

Územní plán obce

Mapa hřbitova

Hřbitov Sluštice

Obec Sluštice

Mapa