Obec Sluštice

Pronájem hrobů - nové smlouvy se uzavírají na dobu 10 let.

Dostávejte zprávy z naší obce prostřednictvím SMS nebo emailu.

Informace o obci

Obec Sluštice leží ve Středočeském kraji, ve střední části bývalého okresu Praha - Slušticevýchod, přibližně uprostřed trojúhelníku tvořeného městy Říčany, Úvaly a městské části Praha 9 - Koloděje, cca 2 km od hranic hl. m. Prahy.  Jedná se o malou obec se zajímavou historií - první zmínka o Slušticích pochází již z roku 1223.

Obec Sluštice se rozpostírá na území tzv. Pražské plošiny, která tvoří rozhraní Středočeské pahorkatiny a České tabule. Tato část je převážně rovinatá, přerušovaná mělkými údolími levobřežních labských přítoků. Nadmořská výška území se pohybuje v průměru okolo 280-380 m n.m.

Převážnou část krajiny zabírají zemědělské půdy, menší část území pokrývá Babický les, Klánovický les a Říčanský les. Údolí Rokytky od Říčan ke Kolodějům je vyhlášeno přírodním parkem. Z celkové katastrální výměry 406 ha tvoří zemědělská půda 364 ha (z toho orná půda 326 ha) a lesy 11 ha sady a zahrady 14 ha.
Území spadá do povodí Vltavy (Rokytka) a do povodí Labe (Výmola).

Klimaticky se jedná o oblast mírně teplou, mírně suchou, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 7 až 8° C, průměrné roční srážky dosahují 550-600 mm.

Jedná se o silně urbanizovaného území Pražské aglomerace s průměrnou vzdáleností sídel 1,5-2 km, a s významnějšími místními středisky osídlení Říčany, Úvaly, Klánovice. Hlavním zdrojem pracovních příležitostí je Praha a řada podniků průmyslu a služeb, budovaných podél hlavních dopravních koridorů této oblasti. Centrem lokální občanské vybavenosti jsou Říčany, centrem vyšší občanské vybavenosti je Praha.

Střední část bývalého okresu Praha - východ vymezují 2 hlavní komunikační tahy: železnice a silnice I. třídy Praha - Kolín, železnice Praha - Benešov a silnice I. třídy Praha - Kutná Hora, které jsou propojeny hustou sítí silnic III. tříd. Jejich severojižní spojení zajišťuje pražský okruh II. třídy Zbraslav - Brandýs nad Labem, který má však řadu dopravních závad v průjezdech obcemi Křenice, Sluštice, Zlatá a Škvorec a bude v budoucnu vyžadovat zřízení obchvatů těchto sídel.

Do území zasahuje systém Pražské integrované dopravy.

Územní plán obce Sluštice byl schválen 14. 7. 2004.
Občané mají možnost nahlédnutí do územního plánu obce na Obecním úřadě Sluštice v úředních hodinách.

Budova bývalé obecní školy byla v roce 2007 prodána soukromému subjektu. Je zde plánována  přestavba na dům s pečovatelskou službou.
V dalším objektu čp.11 je od září 2009  zprovozněna soukromá mateřská škola pro cca 50 dětí.

Obec má elektrorozvodnou síť, dešťovou kanalizaci, sdělovací telefonní rozvod a systém lokálních studen a žump. V roce 2008 je zahájena výstavba kanalizace a příprava napojení na ČOV Květnice. Obec je plynofikována. Vytápění objektů je převážně klasické, na tuhá paliva. V roce 2008 byla zahájena stavba vodovodu a tlakové kanalizace.

Ve střední části území, mezi obcemi Sluštice, Křenice, Nedvězí, Pacov, Březí, jsou značné zásoby dosud netěžené cihlářské suroviny, s výškou 6-16 m. Tato skutečnost může v budoucnu znamenat významný hospodářský přínos pro okres Praha - východ.
V severozápadní části k.ú. je malý lom na kámen. Je uveden do klidu.

Stavební a urbanistický vývoj obce

Po urbanistické stránce se obec skládá z historického jádra (nepravidelná zástavba zemědělských statků v okolí kostela sv. Jakuba Většího), založeného v roce 1223 na svažitém území v okolí potoka Výmoly, a z novodobé výstavby od roku 1900 až do současnosti, která toto jádro z jihu obklopuje. Tato zástavba má pravidelný ulicový charakter a je tvořena převážně rodinnými domky. 

Obec nemá významný centrální prostor typu návsi, urbanisticky nejhodnotnější je okolí kostela sv. Jakuba Většího. Kostel přitom tvoří urbanistickou i krajinnou dominantu, vnímanou z větších dálek. 
V roce 2006 byla provedena oprava fasády a střechy kostelní věže v částce 1 438 400 Kč bez DPH. Obec Sluštice přispěla částkou 200.000 Kč, zbytek hradila katolická církev ze svých prostředků a sponzorských darů. Rekonstrukce kostelní lodi je závislá na získání potřebných finančních prostředků.

Za SV hranicí obce byl v 70. letech vybudován velkokapacitní areál pro chov krav, jehož zemědělská funkce byla po roce 1989 nahrazena funkcí dílenských služeb (autovrakoviště s dílnami).

Jihovýchodně od Sluštic, cca 600 m proti toku Výmoly, se rozkládá chatová osada.

Za obcí, směrem ke Škvorci leží dva rybníky a starý mlýn.

Urbanistická koncepce

U SZ hranice správního území Sluštic dojde v důsledku plánovaného rozvoje obytné výstavby obce Křenic k výstavbě rodinných domků (asi 25 parcel). Tak může být do budoucna počet obyvatelstva Sluštic zvýšen o 325 - 300.

Vodní plochy v obci tvoří potok Výmola a jeho 2 části zatrubněné přítoky (odvodnění), dále malá umělá protipožární nádrž pod kostelem a Mlýnský rybník, přiléhající k východní hranici sídla, s funkcí akumulační a požární.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sběrné místo-info
Sběrné místo tříděného odpadu
PONDĚLÍ:  16:00 – 18:00
STŘEDA:   16:00 – 18:00
SOBOTA:   09:00 – 11:00

Územní plán obce - hlavní výkres

Územní plán obce

Mapa hřbitova

Hřbitov Sluštice

Svátek

Svátek má Květoslava

Zítra má svátek Vratislav

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Pranostika na akt. den

Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:44

Slunce zapadá:16:01

Obec Sluštice

Mapa