Informace
 
   Elektronická úřední deska

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 Archív zveřejněných dokumentů
 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

 
 
 

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnění
do dne
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ZO Sluštice konaného dne 19.12.2018 19.12.2018  
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 4 územního plánu obce Sluštice a konání veřejného projednání.

Veřejné projednání návrhu změny č. 4 územního plánu obce Sluštice se bude konat na Obecním úřadu Sluštice, dne 16.1.2019 od 17.30 hodin a to s odborným výkladem zpracovatele návrhu změny č. 4 ÚP Sluštice Ing. arch. Ivanem Vavříkem.

Návrh změny č. 4 územního plánu obce Sluštice je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 12.12.2018 do 24.1.2019 u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Sluštice (v úředních hodinách) a dále na elektronické úřední desce obce na
www.obecslustice.cz


Přílohy:
ÚP obce Sluštice, změna č.4 Dokumentace k veřejnému projednání.docx
01 hlavni výkres.pdf
2 02 ZPF.pdf
2 01 koordinacni.pdf
05 VPS.pdf
 
12.12.2018  
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - stavební úpravy komunikace "II/101 Křenice - HR. OBL., silnice a most ev.č. 101-082_PD" Křenice, Sluštice 10.12.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2017 20.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 22.11.2017  
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.6.2017  
Schválený rozpočet obce na rok 2017 29.3.2017 trvale
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2016-2020 24.2.2016 trvale
Veřejné dětské hřiště Sluštice - Provozní a návštěvní řád 28.4.2014 trvale

Obec SLUŠTICE 2015